Sinds 1986 83% dezelfde dag verholpen Budgetteerbare oplossingen!

Cookies & Privacy

Hoe gaan wij om met Cookies & Privacy?

Wij maken geen gebruik van cookies. Wel gebruiken wij Google Analytics, op onze voorwaarden:

  • Wij delen geen informatie met Google. Deze functie hebben wij dus uitgeschakeld.
  • Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google.

Onze instellingen voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

question-38629_960_720

Uw belang

Voor Becs IT Services B.V. staat uw belang altijd centraal. Dat betekent dat wij diensten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Hierbij gaan we van uw perspectief uit en proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen en belangen, gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer en e-mailadres. Becs IT Services B.V. streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website achterlaat, zodanig te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u een informatieaanvraag of anderszins contact hebt met Becs IT Services B.V., leggen wij uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Becs IT Services B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door ons aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen: Becs IT Services B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.