Sinds 1986 83% dezelfde dag verholpen Budgetteerbare oplossingen!

Inherent aan de dienstverlening die wij als IT partner bieden is dat wij, in opdracht van onze opdrachtgevers, persoonsgegevens verwerken waarvan zij de eigenaar en verantwoordelijke zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld als wij een back-up maken, data in de Cloud opslaan of toegangsgegevens veiligstellen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

Welke verwerking wij uitvoeren is geheel afhankelijk van de soort dienst die wordt afgenomen en dit staat beschreven in de overeenkomst die is opgemaakt toen wij onze samenwerking zijn gestart. Voor al deze soorten “verwerkingen” geldt echter dat wij met elkaar een verwerkersovereenkomst moeten afsluiten die voldoet aan de richtlijnen die de AVG hiervoor stelt. Gezien het feit dat wij te aller tijden willen voldoen aan de gestelde eisen hebben wij besloten onze huidige verwerkersovereenkomst te vernieuwen. Wij vinden het dusdanig belangrijk dat we over deze gevoelig zaken goede afspraken met onze relaties hebben dat we vragen deze overeenkomst (opnieuw) te tekenen en ons deze zo spoedig mogelijk retour te sturen.

Het maken van afspraken over de verwerking van persoonsgegevens en dit vastleggen in een verwerkersovereenkomst volgens de AVG een gedeelde verantwoordelijkheid is en het niet naleven van deze richtlijn gevolgen kan hebben voor ons beiden.

Dit kunnen we voorkomen door 3 simpele stappen:
1. Download en print de verwerkersovereenkomst
2. Lees deze goed door en vul de (bedrijfs)gegevens in
3. Teken deze (incl. paraaf op iedere pagina)
4. Scan in en upload het ondertekende document via onderstaand formulier
(je kunt het formulier ook altijd mailen naar administratie@becs.nl )

 

Natuurlijk kun je het document ook digitaal invullen. Volg in dit geval de volgende stappen:
1. Download en de verwerkersovereenkomst en open deze
2. Vul alle geel gearceerde cellen in
3. Sla het word bestand op als pdf
4. Upload het digitaal ondertekende document via onderstaand formulier
(je kunt het formulier ook altijd mailen naar administratie@becs.nl )

Download de Verwerkersovereenkomst